Kategorier
Verkstaden

Verkstadsbygge – Del 1

Efter att ha hållit till i ett för mina ändamål dåligt anpassat utrymme under fyra års tid så kom så till sist dagen då min pappa konstaterade att så här kan du ju inte ha det längre. Han är en rätt driftig typ min far så efter lite diskussion så erbjöd han sig att bistå med hjälp att iordningställa det utrymme som låg vägg i vägg med min gamla verkstad.
Den gamla delen rymmer ungefär tolv kvadratmeter medans den nya delen går lös på hela arton så det är inga gigantiska utrymmen något av de men i kombination så borde det absolut gå att få till något bra.

En av ytterväggarna lutade betänkligt vilket enligt min far skulle vara snabbt åtgärdat. Jag kände mig lite oroad först men med hjälp av två domkrafter och långpass så var den snart upprättad genom att gräva en liten grop för domkraften att stå i och pumpa upp diagonalt mot väggen i den riktning som väggen skulle riktas upp.

Uppriktning av vägg.

Insidan var ingen vacker syn när vi började. På vintern snöade det in genom gapet mellan vägg och mark. För det var mark, inte golv även inne i utrymmet. Även om någon hade gjort en ansats att gjuta en platta vid ett tidigare tillfälle så hade man uppenbarligen hoppat över allt vad armering heter. Detta fick till följd att plattan gick att plocka bort bit för bit med handkraft och lägga på en släpkärra och slänga på tippen.

Innan arbetet påbörjades.

Kvar blev resterna av vad vi tror var botten till en gammal murstock som vi medelst slägga malde ner till hanterbara bitar. Vad den kan ha haft för funktion är oklart för mig men det finns många alternativ med tanke på att gården härstammar från 1840-talet.

Klumpen ser mindre ut än vad den var tung. För att kunna hantera den så slogs den sönder med slägga under ett par timmars tid.

Efter detta började vi schakta(för hand) för att få plan mark. Vi tog lite genvägar från rådande normer då marken var fast och fin och forslade därför inte bort något befintligt material alls. En granne hade en hög med gårdsgrus i passande grovlek som jag fick köpa billigt som underlag och när vi var där och hämtade den så visade det sig att det även låg armeringsnät i spillstorlekar som vi kunde få ta av.

Nivå för färdig platta sattes och märktes ut genom att stapla några träklossar som vägdes in mot varandra.
Grus utlagt. Som synes så blev det ett väldigt tunt lager grus närmast till höger i bild då detta var den högsta punkten.

Med underlaget utlagt och avstockat med hjälp av rätskiva, plankbitar och långpass så förmedlade samma, vid det här laget gode, granne kontakt med en betongåkare som till ett bra pris kunde komma och gjuta.
Vi lade på ett 5cm lager med frigolit, främst för den kapilärbrytande effekten.

Vi valde att låta den gamla stommen av stockar stå kvar och vara den bärande delen. Då plattan hamnade i princip helt ovan mark så hamnade bottensyllen på denna struktur inne i plattan till viss del. Här slog vi syllpapp runt den så gott det gick. Förhoppningsvis så klarar den sig skapligt men om det skulle börja ruttna så är det relativt enkelt att bryta sig in utifrån och byta den.

Här syns de plintar vi gjöt som stöd för järnrören(och järnrören längst in) som vi använde vid stockningen. Överkant på järnrören blev den slutliga nivån på plattan.

Vi passade i detta skede även på att sätta in en ny dörr och ett fönster istället för slagporten som satt där innan då den var i dåligt skick. Det fanns dessutom en 1,1/2 dörr i bra skick att tillgå gratis som kändes som ett bättre alternativ.

Ny dörrkarm.
Ny dörr och fönster.
Varde golv!

Dagen för gjutningen kom och förlöpte väl. Chauffören reagerade på avsaknaden av laserinstrument när vi stockade ut betongen på samma sätt som vi gjorde med underlagsgruset men konstaterade att det gick ju bra ändå. Vi såg till att gjuta ett antal mindre plintar dagen innan bilen kom som låg i nivå och där vi kunde lägga upp järnrör att stötta rätskivan mot vid stockningen. Med facit i hand så var det en bra och enkel metod även om laser säkert har sina fördelar också.

Efter glättning.

Vi glättade plattan själva med handkraft och fick till en fullt godtagbar yta.
Nu blev det tork i ett par veckor men bara att golvet var på plats kändes som en enorm seger.